Service & Garantie

Het gebruik van circuit onderdelen.
Alle onderdelen zoals op onze website zijn ontworpen voor het gebruik op circuits en afgesloten en-of eigen terreinen.

Herroepingsrecht (particuliere verkoop)

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag monteren en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter niet gebruiken. 

Voorbeelden
Een tandwiel mag men passen, maar niet met ketting. Een rempomp mag men bekijken, maar niet afvullen met remvloeistof.
Dit betekent dat u onderdelen mag monteren om bijvoorbeeld de passing te beoordelen. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de `nieuwstaat` van het product aantast. Intensief gebruik tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht. Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Wij zullen binnen 7 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending aan u retourneren.

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat.Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.  

Klantenservice

Bij de Valtermoto-shop draait alles om tevreden klanten. Mocht u echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze klantenservice.
Motal Sport / Valtermoto-shop
D. Klompweg 102
1861NG BERGEN
+31 (0)20 893 29 30     kantoor telefoon kan worden doorgeschakeld naar mobiel.
+31 (0) 6 5353 6249     mobiel

 

Algemene handels voorwaarden van Motal Sport voor de detailhandel
Toepasselijkheid
Deze Algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Motal Sport diensten en/ of goederen van welke aard ook aan Cliënt levert. De internetsite richt zich op de Nederlandse en buitenlandse markt. Op aanvraag wordt u gratis een exemplaar ter informatie toegezonden. Verder zijn deze Algemene handelsvoorwaarden vermeld op de homepage van onze internetsite en zijn duidelijk ter inzage vermeld op achterzijde factuur. Met het voorgaande en bij het ontvangen van levering met Algemene handelsvoorwaarden, houdt dit een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene handelsvoorwaarden in. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Motal Sport en Cliënt in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Garantie
Bij aanvraag fabrieksgarantie zal Motal Sport informatie verschaffen en naar beste vermogen bij producenten bemiddelen. Wij verwijzen naar Instructie en de Voorwaarden van de fabrikanten van de betreffende producten. Indien fabrikant toestaat en indien mogelijk, zal Motal Sport in het verlengde proberen direct tot afhandeling te komen. Cliënt dient bij deze garantieaanvraag binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ons per omkerende post, email of per fax op de hoogte te brengen, met nauwkeurige omschrijving van de klacht. Cliënt verbindt zich de producten te gebruiken of te verkopen, voor het doel waarvoor deze hem zijn geleverd. Koper dient product dan ook niet aan te passen of te wijzigen anders dan producent heeft bedoeld. Motal Sport is niet aansprakelijk voor vervolgschade, indirecte schade of stagnatie, als gevolg van een niet (goed) functionerend product. Wij verwijzen daarbij naar de productinstructie, keuringskenmerken en de Algemene Voorwaarden van fabrikanten. De montage en installatie mogen alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde monteurs. Voor ander gebruik kan geen enkele vorm van garantie gegeven worden of verantwoording voor calamiteiten genomen worden. Vanuit de aard van het gebruik geven fabrikanten geen garantie op producten ontwikkeld en gebruikt voor de motorrensport en circuit gebruik.

Aansprakelijkheid
Motal Sport importeert en verkoopt producten bedoeld voor circuit gebruik. Producten verkocht door Motal Sport zijn door fabrikanten ontwikkeld voor circuit gebruik. Het monteren kan invloed hebben op motortype goedkeuring. Vooraf dient door cliënt vastgesteld te worden of product door fabrikant toegestaan is op type motor en als onderdeel gemonteerd mag worden. Verder verwijzen wij naar keuringskenmerken van de fabrikant en de eisen van Rijksdienst voor Wegverkeer voor gebruik op de openbare weg. Motal Sport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen veroorzaakt door tekortkomingen van de fabrikant. Alle producten door fabrikant niet aangegeven met Europese of Nederlandse motortype goedkeuring, volgens eisen van Rijksdienst voor wegverkeer, gelden als “Niet type gekeurd” en zijn bedoeld voor Circuit of op eigen terrein.

Prijzen
Onze prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief BTW in Euro. Dit zijn de prijzen op de dag van de levering en zolang de voorraad strekt. Prijzen en vooraf door ons verstrekt zijn bedoeld als indicatie, onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Controleer altijd vooraf of u een actuele prijs heeft aangevraagd met een te plaatsen bestelling. Indien de uitvoering van een order op uw verzoek moet worden uitgesteld, dan wordt deze, onafhankelijk van vroeger berekende prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling geldende prijs uitgevoerd. Actuele prijzen worden op aanvraag verstrekt.

Levering
De bestellingen worden zoveel mogelijk uit voorraad uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale datum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De keuze van transport is aan Motal Sport. Alle bij Motal Sport bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Bij calamiteiten gelden verzekering vervoerder. Behandelingskosten, verpakking- en verzendkosten zijn op aanvraag.

Reclamatie
Deze voorwaarden gelden voor verzending per post of per transporteur in Nederland. Het risico voor de zaken gaat over op de afnemer, op het moment dat de goederen het magazijn uit zijn. Indien u bij ontvangst van de goederen schade constateert aan de verpakking, verzoeken wij u dit op de vrachtbrief aan te tekenen en dient u binnen drie dagen de transporteur en in verlengde eventueel verzekering , hiervan op de hoogte te brengen d.m.v. een aangetekende brief.

Fouten
Bij fouten aan producten moet de klant ons hiervan op de hoogte brengen per terugkerende post, email of per fax binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende goederen. Motal Sport zal dan naar beste vermogen bij producenten bemiddelen. Retour zendingen bestemd voor producent mogen slechts na onderling overleg en goedkeuring onzerzijds toegestuurd worden. Producten dienen onbeschadigd en niet vervuild in de originele verpakkingen aangeboden te worden en dienen door fabrikant als nieuw verkocht te kunnen worden. Vrachtkosten door ons met bemiddeling voor koper en fabrikant gemaakt, zijn voor rekening van de koper en eventueel door hem ter beoordeling bij producent aan te melden.

Retour
Elke bestelling wordt gezien als vast. Annulering of teruggave van de bestelling wordt niet aanvaard. Retour kan alleen in onderling overleg en goedkeuring. Verzendkosten zijn voor rekening koper.

Betalingscondities
Goederen worden geleverd bij betaling per bank t.n.v. Motal Sport te Bergen met vermelding van factuurnummer en –datum.

Geschillen
Alle geschillen die te maken hebben met het huidige contract worden beheerst door het Nederlandse recht en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschil bevoegde rechter te Alkmaar.

Algemeen
Motal Sport behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden raadt Motal Sport u aan deze op geregelde tijdstippen te raad plegen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2010 - 2024 Valtermoto-shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel